Sjelden observasjon.

Som vel de fleste som kjenner meg vet, så er jeg mer enn vanlig interessert i dyrelivet rundt meg. Jeg mener at vi er forpliktet til å ivareta artsmangfoldet i den norske naturen og ellers i verden på best mulig måte til felles glede og for bevaring for de...

Read more