Sjelden observasjon.

Som vel de fleste som kjenner meg vet, så er jeg mer enn vanlig interessert i dyrelivet rundt meg. Jeg mener at vi er forpliktet til å ivareta artsmangfoldet i den norske naturen og ellers i verden på best mulig måte til felles glede og for bevaring for de som kommer etter oss. Det være seg dyre- eller fuglelivet. Når jeg da kan gjøre en verdifull observasjon, så blir jeg glad. I dag svevde det en «GLADA eller GLENTE» over hustakene her. Glada er den svenske betegnelsen og jeg så den ofte da jeg bodde i Skåne. Der sirklet den 3 meter over valpebingen jeg hadde ute og var så absolutt på jakt etter en middag. I dag har jeg sett den i Norge, noe som er ganske sjeldent. I følge Wikipedia skal den ikke finnes i Norge i det hele tatt eller kun sporadisk. Den sirklet over oss her også på jakt etter mat. Rovfugler er alltid på jakt etter mat. Den ble borte bak skogen men kom tilbake i håp om at vi ikke skulle passe så godt på. Hundene har ikke fått lov å være alene ute i dag, og jeg kommer til å passe på de neste dagene. Muligens var den bare på gjennomreise. Eller den har funnet seg et habitat i nærheten. Et blikk på himmelen de neste dagene blir nok rutinen i alle fall. Mener jeg dermed at den må skytes? Overhode ikke. Den truer mine små firbente, men den har også livets rett. Som hundeeier er det min plikt å passe på mine små. Men Glenten skal også leve og da helst i fred. Den lever stort sett av skadedyr like vel og fortjener en plass i naturen. Så får heller jeg ta den ekstra jobben det er å være ute med hundene og beskytte dem. Observasjonen er registrert på Artsobservasjoner.no hvor jeg fikk følgende kommentar:
– Ovenstående funn er flagget som spesielt interessante, og en validator ønsker tilleggsopplysninger for å kunne validere dem. Det kan dreie seg om bilder, belegg, en skriftlig beskrivelse av kjennetegn, eller annen form for dokumentasjon. –
Vedlagt er et av bildene som ble lagt ved registreringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.